Dostava

Dostava
dostava.png1_12.png
  • Vršimo isporuku robe (za fizička i pravna lica) od vrata do vrata za sve porudžbine na teritoriji Republike Srbije u saradnji sa kurirskom službom BeX Express. 
  • *** Poštovani kupci od 07.09.2017. godine, samo porudžbenice veće od 5.000 dinara, šalju se kurirskom službom na teritoriji Republike Srbije. Dok kod nas u prodajnom salonu možete izvršiti kupovinu, kao i do sada nezavisno od vrednosti porudžbenice! ***

  • Ukoliko se izvrši porudžbina na teritoriji grada Beograda (za fizička i pravna lica) u zavisnosti od količine i tipa robe, Velog Isporuka - kamionski prevoz, se ne naplaćuje.
  • Roba naručena do 12h svakog radnog dana, biće dostavljena sledećeg dana na adresu kupca. Ukoliko se određena roba poručuje po porudžbini (roba nije na lageru), kupac će biti obavešten za koliko dana će roba biti poslata na njegovu adresu. Takođe, kupac ima pravo da kontaktira Velog kontakt centar i bude upućen da li je njegov paket poslat ili je u procesu slanja.
  • Po članu 35, stav 3, Zakona o Zaštiti Potrošača: "Potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe, osim ako se trgovac saglasio sa tim da ih on snosi ili ako nije prethodno obavestio potrošača da je potrošač u obavezi da ih plati."

thefinalline700px_2_2.png

Cenovnik usluga Kurirske Službe BeX za dostavu Velog proizvoda (paketa) do Vašeg doma:

     Kategorija Paketa         Cena sa PDV-om    

0 - 10 Kg

260 RSD

10 - 20 Kg

380 RSD

20 - 30 Kg

550 RSD

30 - 50 Kg

700 RSD

50 - 70 Kg
1650 RSD

70 - 100 Kg

2200 RSD


Euro Paleta Polovina

(80x120cm 500kg)

3060 RSD


Euro Paleta Cela

(160x120cm 1000kg)

6120 RSD

* Cena se odnosi na svaki paket pojedinačno.

* Cena dodatnih usluga kurirske službe, ukoliko je porudžbina:
- do 20.000 RSD onda se na cenu dostave paketa dodaje 60 RSD;
- od 20.000 - 100.000 RSD onda se na cenu dostave paketa dodaje 120 RSD;
- od 100.000 - 200.000 RSD onda se na cenu dostave paketa dodaje 240 RSD;

* Ukoliko ste pravno lice, onda je potrebno da prilikom dostave robe od strane kurira potpišete otpremnicu, što će izaći još dodatnih 50 RSD.

* Uslove i obaveštenja o dostavi robe koju šaljemo preko Kurirske službe BeX Express možete pogledati na sledećoj adresi: www.bex.rs thefinalline700px_2_2.png
Primer iznosa cene za dostavu paketa:
  1. Poručili ste jedan paket određenog proizvoda, čija težina iznosi 9 kg = 260 RSD
  2. Cena tog paketa (tj. otkupnina) iznosi 10.000 RSD koju plaćate, recimo, prilikom preuzimanja paketa od kurira, na tu cenu otkupnine = 60 RSD
  3. Ukoliko ste pravno lice plaćate potpis otpremnice = 50 RSD (važi samo za pravna lica)
Ukupna cena dostave na teritoriji Republike Srbije iznosi: 260 + 60 + 50 = 370 RSD


thefinalline700px_2_2.png
Obaveze potrošača u slučaju odustanka od ugovora - Obaveze vezane za povraćaj robe:

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA

“Službeni glasnik Republike Srbije, br. 62/2014)


Obaveze potrošača u slučaju odustanka od ugovora

Član 35.

Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu ili licu ovlašćenom od strane trgovca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak.

Smatraće se da je roba vraćena u roku ako je potrošač poslao robu pre isteka roka od 14 dana iz stava 1. ovog člana.

Potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe, osim ako se trgovac saglasio sa tim da ih on snosi ili ako nije prethodno obavestio potrošača da je potrošač u obavezi da ih plati.

Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Potrošač neće biti odgovoran za umanjenu vrednost robe u slučaju kada mu trgovac nije dostavio obaveštenje o pravu na odustanak od ugovora u skladu sa članom 27. stav 1. tačka 4) ovog zakona.

Kada potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora nakon što je dostavio zahtev u skladu sa članom 30. stav 4. ili članom 31. stav 8. ovog zakona, dužan je da plati trgovcu iznos koji je srazmeran sa izvršenim uslugama do momenta kada je potrošač obavestio trgovca o ostvarivanju prava na odustanak od ugovora.

Srazmerni iznos koji potrošač treba da plati trgovcu obračunava se na osnovu prodajne cene dogovorene ugovorom, koja ne može biti viša od tržišne vrednosti onoga što je bilo isporučeno.

Potrošač ne snosi troškove za:

1) pruženu uslugu ili snabdevanje vodom, gasom ili električnom energijom kada oni nisu ponuđeni na prodaju u ograničenoj ili unapred određenoj količini, ili potpuno ili delimično snabdevanje toplotnom energijom tokom roka za odustanak kada:

(1) trgovac nije dostavio obaveštenje u skladu sa članom 27. stav 1. tač. 4) i 5) ovog zakona; ili

(2) potrošač nije izričito zahtevao da se sa izvršenjem počne u toku roka za odustanak od ugovora u skladu sa članom 30. stav 4. ili članom 31. stav 8. ovog zakona;

2) isporuku digitalnog sadržaja, u potpunosti ili delimično, koji nije dostavljen na trajnom nosaču zapisa kada:

(1) potrošač nije dao prethodnu izričitu saglasnost za početak izvršenja pre isteka roka od 14 dana;

(2) potrošač nije potvrdio da zna da dajući saglasnost gubi pravo na odustanak od ugovora; ili

(3) trgovac nije dostavio potvrdu u skladu sa članom 30. stav 2. ili članom 31. stav 3. ovog zakona.

Osim u slučajevima predviđenim ovim članom, potrošač ne snosi odgovornost kao posledicu ostvarivanja prava na odustanak od ugovora.

Velog.rs