KORPORATIVNE VREDNOSTI

KORPORATIVNE VREDNOSTI
KORPORATIVNEVREDNOSTI.png1_15.pngVrednosti koje poštujemo, prema kojima živimo i radimo su jednako važne kao i profit. Po njima nas prepoznaju, prihvataju, cene i uvažavaju u javnosti. Zbog njih nam poklanjaju dodatno poverenje. Prave vrednosti su važne jer kroz njih pokazujemo koliko smo, kao kompanija ali i kao njeni zaposleni, odgovorni, profesionalni i ozbiljni. 

Razmišljajući o vrednostima koje želimo da poštujemo i primenjujemo (ili "živimo") u našoj kompaniji, odabrali smo (kao rukovodstvo kompanije Velog D.O.O.) one koje odgovaraju vremenu u kome živimo, savremenom načinu upravljanja, zahtevima tržišta i težnjama zaposlenih. Cilj nam je da ih razumemo, prihvatimo i usvojimo, integrišemo ih u sve segmente poslovanja.
 
  • Usmerenost na kupca
Naš uspeh se meri zadovoljstvom naših kupaca.  Uvek i u svakom trenutku sve naše aktivnosti moraju da budu usmerene na ispunjavanje njihovih želja i potreba.  Na taj način očuvaćemo i dalje graditi neraskidive i trajne veze koje je kompanija Velog D.O.O. postavila sebi kao standard od koga ne odstupamo.  Zadovoljni kupci su naš najvažniji poslovni cilj kojem konstantno težimo.
 
  • Liderstvo
Kompanije Velog D.O.O. je jedan od lidera na tržištu u prodaji građevinskog materijala. U kompaniji se trudimo da kreiramo što bolje lidere koji su motivisani, fokusirani na zadatak i u stanju da svojim kolegama uvek posvete pažnju, usmere ih, ohrabre, posavetuju. Lideri cene druge, pomažu im da se razvijaju i budu što bolji u svome poslu. U kompaniji Velog D.O.O. lideri se uvek bore, rešavaju krize i probleme, donose odluke i preuzimaju odgovornost za njih. Pravi lideri uvek daju lični primer i znaju kako da najbolje ideje i uverenja sprovedu u dela.  Liderska pozicija kompanije zahteva da i svako od nas bude lider u svom delu posla.

  • Integritet
Naše ciljeve ostvarujemo pošteno, ispravno i odgovorno, uvažavajući pravila i načela etike koje profesija nalaže.

  • Odgovornost
Velog D.O.O. motiviše zaposlene da preuzimaju odgovornost u poslu. Put prema uspehu na radnom mestu, ali i u svakodnevnom životu, počinje kada preuzmemo potpunu odgovornost za svoje postupke. U obavljanju svakodnevnih zadataka moramo biti odgovorni jedni prema drugima, jer samo tako možemo biti uspešni u svom poslu i postizati najbolje rezultate.  Odgovornost u poslovanju zavisi od svih nas i podrazumeva savesno i profesionalno obavljanje svakodnevnih poslova, ali i odgovoran odnos prema našim kolegama, prema njihovim poslovima i obavezama. Takođe, treba da budemo odgovorni i prema široj zajednici i sredini u kojoj poslujemo i da, u skladu sa ličnim mogućnostima, kao i kroz društveno odgovorno poslovanje, utičemo na poboljšanje života najvećeg broja ljudi u okruženju u kome živimo i radimo.

  • Jednakost i poštovanje
Protivimo se svakoj diskriminaciji, poštujemo polne, rasne, verske, političke, jezičke i intelektualne različitosti, kao i razliku u godinama. U Kompaniji Velog D.O.O. svi zaposleni se ponašaju dostojanstveno i uz dužno međusobno poštovanje. Uspešno obavljanje svakodnevnih poslova je moguće samo u atmosferi poštovanja, saradnje, otvorenosti, bezbednosti i jednakosti. Od izuzetne važnosti su poštovanje ličnosti, različitih mišljenja, rada svakog pojedinca, kao i svih različitosti (pol, nacionalnost, religija, političko ubeđenje, ograničenje u sposobnostima, godine ili bilo koje druge razlike). Podrazumeva se poštovanje zakona i pravila po kojima poslujemo, poštovanje naših poslovnih partnera, poštovanje svih pojedinaca i institucija pred kojima na bilo koji način predstavljamo našu kompaniju. 

  • Timski rad
Ključ uspeha leži u ogromnoj meri u timskom radu. Okupiti i održati uspešan tim zajedno nije lak zadatak i jedna je od naših najvažnijih ciljeva kompanije. Ponosni smo na činjenicu da zajedno kao tim pobeđujemo konkurenciju fer igrom preko dve decenije. U našem timu svako se oseća slobodno da kaže svoj predlog i da zajedno sa članovima tima argumentovano učestvuje u njegovoj analizi.  Uzajamna podrška i poverenje je neophodno, a pozitivan stav i podsticajna radna okolina je ono što želimo da vidimo u kompaniji svakoga dana. Kvalitet svakog od nas pojedinačno najbolje dolazi do izražaja u sinergiji zajedničkog, timskog rada.

  • Transparentnost 
Transparentnost je temelj svih naših aktivnosti, naše komunikacije, naših ugovora, s ciljem da našim klijentima i kupcima omogućimo da donose autonomne i savesne odluke.

  • Izvrsnost i inovativnost
Posvećeni smo kontinuiranom usavršavanju i negovanju kreativnosti u službi inovacije. Kako bi održali lidersku poziciju na tržištu moramo uvek da radimo bolje i kvalitetnije.  To je moguće samo ako svakodnevno analiziramo i argumentovano preispitujemo način na koji pristupamo poslu i izvršenju zadataka.  Nikada ne smemo da budemo u potpunosti zadovoljni trenutnim stanjem, jer uvek može i treba biti bolje.  Proaktivan pristup poslu, promišljeno donošenje odluka, podsticanje sebe i drugih da se uvek napravi korak više jeste jedini način da svakim danom budemo sve bolji u onome što radimo i da ponudimo našim kupcima što bolje proizvode i usluge.

  • Individualne vrednosti
Svakodnevno demonstriramo da svaki zaposleni ima jednaku šansu da njegovi kvaliteti i sposobnosti budu prepoznati i razvijani uz pomoć i podršku kompanije. Čvrsto verujemo da je uspešna karijera naših zaposlenih uvek odraz sposobnosti, interesa i motivacije pojedinca, ali i istovremene odgovarajuće podrške od strane rukovodstva. Kao kompanija možemo da budemo najbolji samo ako svi individualno radimo najbolje. Kao rukovodioci, odgovorni smo da razvijamo i inspirišemo svoje saradnike, merimo učinak, ohrabrujemo i nagrađujemo njihovu inicijativu za unapređenje i inoviranje radnih procesa. Vrednost svakog pojedinca je naš vodič: koristimo tehnike slušanja i dijaloga kao alatke za kontinuirano unapređenje našeg odnosa sa svim interesnim grupama.

  • Odgovornost u korišćenju resursa
Težimo pažljivom korišćenju svih resursa, promovisanju ponašanja zasnovanog na najoptimalnijem korišćenju resursa i izbegavanju gubitaka.


Imati, poštovati i živeti prave vrednosti ne zavisi uopšte od toga u kojoj kompaniji radite. U najvećoj meri to je lična, individualna stvar i govori mnogo o svakome od nas. Smatramo da prave vrednosti nije moguće nametnuti, ali i da svako od nas u sebi nosi potencijal i kapacitet da svojim radom, ponašanjem i stavom bude primer odgovornosti, poštovanja, liderstva ili neke druge, vama bliske i važne životne vrednosti.

Ono što je veoma bitno jeste da moramo uvek jedni druge podsećati i podsticati da budemo kvalitetni ljudi, odgovorni, proaktivni, ozbiljni, vredni, pošteni i puni poštovanja prema drugima.


Copyright © Velog D.O.O., Sva prava zadržana.
FOOTER 2020