TAX FREE

TAX FREE
TAXFREE.png1_5.png
Uslovi kupovine i povraćaja PDV-a za strane državljane


Kako bi bilo ostvareno pravo na povraćaj poreza, potrebno je da prilikom kupovine donesete na uvid pasoš. Naše osoblje će Vam pripremiti obrazac ZPPPDV koji služi za povrat poreza i potrebno ga je overiti na granici.

Putnik koji kupljena dobra u Republici Srbiji otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu, za nekomercijalne svrhe, ima pravo na povraćaj PDV, ako:

1) se dobra otpremaju pre isteka tri kalendarska meseca po isteku kalendarskog meseca u kojem je izvršen promet dobara;

2) je ukupna vrednost isporučenih dobara jednaka ili veća od 6.000 dinara, uključujući PDV;

3) poseduje dokaze da ih je otpremio u inostranstvo.

Putniku ili drugom podnosiocu zahteva plaćeni PDV se vraća ako u roku od 12 meseci od dana otpremanja dobara u inostranstvo dostavi prodavcu od kojeg su kupljena dobra ili operatoru dokumentaciju na kojoj je carinski organ potvrdio da su ispunjeni uslovi za povraćaj PDV.

Dostavljanjem dokumentacije smatra se da je podnet zahtev putnika za povraćaj PDV.


Copyright © Velog D.O.O., Sva prava zadržana.
FOOTER 2020