TAX FREE

TAX FREE
TAXFREE.png1_5.png
Uslovi kupovine i povraćaja PDV-a za strane državljane

 • REF 4 obrazac koji se dobija prilikom plaćanja robe (zahtev stranog državljanina za refakciju u tri primerka);
 • Obrazac REF 4 je namenjen ispisu formulara za povraćaj poreza za strane kupce na Obrascu REF 4;
 • Minimalni iznos vrednosti kupljene robe za koju se može izdati REF 4 obrazac je 150 EUR obračunat na dan kupovine po važećem srednjem kursu NBS;
 • Prilikom plaćanja robe, kupac plaća iznos u celosti, tj, sa PDV-om;
 • Prodavac  je obavezan da izda kupcu: fiskalni račun u punom iznosu, popunjen REF 4 obrazac u 3 primerka i fakturu na ime i prezime kupca;
 • Kupac je obavezan da prilikom prelaska granice tj. izlaska iz naše zemlje overi REF 4 obrazac na carini, u periodu od 3 meseca od datuma kupovine;
 • U vremenskom periodu od šest meseci, od datuma kupovine, kupac ukoliko želi da povrati PDV mora ući u zemlju, donese jedan overen primerak (jedan primerak zadržava carina, drugi je za kupca) u prodavnicu u kojoj je obavljena kupovina. Prodavac će vratiti novac za celokupni iznos PDV-a;
 • Kupac je obavezan da se pre svog dolaska najavi par dana ranije prodavnici u kojoj je izdat REF 4 obrazac, putem E-mejla ili telefonom. Tom prilikom, potrebno je da radnji pošalje skeniran primerak svog pasoša i overen REF 4 obrazac od strane carine radi provere.

Uslovi kupovine i povraćaja PDV-a za diplomatsko/konzularna predstavništva i međunarodne organizacije

Diplomatska/konzularna predstavništva (Ambasade) potrebno je da imaju SNPDV obrazac overen od strane ambasade ili međunarodne organizacije i potvrdu reciprociteta o oslobađanju od PDV-a i akciza koje izdaje Ministarstvo inostranih poslova. Kupcu se prilikom plaćanja robe, odbija PDV ukoliko ima navedena dokumenta:

 • SNPDV obrazac - overen od strane ambasade ili međunarodne organizacije;
 • Potvrda reciprociteta o oslobađanju od PDV-a i akciza;
 • Ovlašćenje osoba za nabavku robe;
 • Kopija lične karte osobe ovlašćene za kupovinu.

Za međunarodne organizacije/donacije potreban je PPO-PDV obrazac overen od strane poreske uprave i firme:

 • PPO-PDV - obrazac overen od strane firme;
 • Potvrda o poreskom oslobađanju za obveznika PDV, koji vrši promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara uz poresko oslobađanje (za međunarodne ugovore).

Za lične potrebe nosioca prava potreban je LNPDV obrazac overen od strane ambasade ili međunarodne organizacije, potvrda reciprociteta o oslobađanju od PDV-a i akciza koje izdaje Ministarstvo inostranih poslova i kopija diplomatske lične karte osobe ovlašćenje za kupovinu.

 
HOW TO PURCHASE AND PAYMENT FOR FOREIGN NATIONALS:

 • It's a form REF4 that the customer receives when purchasing goods in a shop in three copies
 • REF4 Form is intended for printing forms for tax refunds for foreign buyers
 • When paying for goods, the buyer paid the amount in full (including VAT)
 • The buyer is obliged to when crossing the border or departure from our country certify REF4 form at the customs
 • In the period of six months, if the buyer wants to recover the VAT, must enter the country, bring a certified copy of 1 (1 copy retains the customs, the other is for the buyer) in the store where shopping is done
 • Seller will refund the entire amount of VAT.

FOR DIPLOMATIC - CONSULAR OFFICE AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IS REQUIRED:

 • SNPDV form-fit certified by the embassy or international organization
 • Confirmation of reciprocity on the liberation of VAT and excise
 • Authorization of the person for the procurement of goods
 • ID card and a copy of the person authorized to purchase
 • When paying for goods, the buyer with the documents mentioned above, the goods are charged VAT free
 • Certificate of Tax exemptions for VAT payers, which carry traffic of goods or services, or import of goods with tax release (for international contracts)
 • PPO-VAT form stamped by the company.
Copyright © Velog D.O.O., Sva prava zadržana.
FOOTER 2020